Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30

Sobota a nedeľa - ZATVORENÉ

+ 421 911130385

staweb@staweb.eu

Studenec 130

05304 Studenec

Hore
 

Rekonštrukcia dielni SOU Poprad

Rekonštrukcia dielni SOU Poprad

Rekonštrukcie

Spoločnosť Arprog Poprad a. s. nás oslovila po viacerých úspešných projektoch, či by sme im nepomohli pri zákazke: Rekonštrukcia dielni SOU Poprad. Zámerom projektu bolo zmodernizovanie strojárskej dielne inovatívnymi technológiami.

Jednalo sa konkrétne o realizáciu vnútorných omietok dielní, ktoré využíva stredné odborné učilište v Poprade pre svojich žiakov. Naša spoločnosť realizovala nové omietky na druhom nadzemnom poschodí a čas na prízemní.

Rekonštrukciu dielní pre SOU Poprad sme realizovali začiatkom roka 2019. Pred realizáciou omietok bolo potrebné odstrániť pôvodnú omietku a realizovať penetračný náter. Po 24h sme realizovali celoplošné sieťkovanie a dvakrát štukovú omietku od spoločnosti CEMIX.

POPIS A ZÁMER PROJETU:

Hlavné investície v SOŠT v Poprade sú spojené s projektom „Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní“, ktorý sa začal realizovať v septembri 2019 s ukončením vo februári 2021. Ako ozrejmila Heilová, celkové oprávnené výdavky na realizáciu jeho aktivít predstavujú viac ako 670.000 eur, z čoho časť prostriedkov financoval PSK (päť percent), časť samotná škola.

Zámerom projektu bolo zmodernizovanie strojárskej dielne inovatívnymi technológiami. „V škole tak vďaka európskym peniazom pribudlo vertikálne CNC obrábacie centrum s riadiacim systémom Haidenhein, šesť frézovačiek a šesť sústruhov s číselným odmeriavaním, v zváračskej škole zariadenie pre plazmové rezanie, zváračka na zváranie metódou Tig, či šesť zváračiek na zváranie metódou Mig a Mag,“ uviedla Heilová. S modernizáciou dielne bola spojená i nevyhnutná výmena elektroinštalácie, rozvodu stlačeného vzduchu a výmena starej drevenej podlahy za hladenú betónovú.

SOŠ technická v Poprade v tomto školskom roku pružne zareagovala taktiež na zavádzanie inovácií do výrobného procesu v podniku Tatravagónka, s ktorým úzko spolupracuje najmä v oblasti duálneho vzdelávania. Zainvestovalo sa preto do robotizácie a automatizácie, ktoré sú budúcnosťou v strojárstve. „Škola sa dovybavila novým robotizovaným pracoviskom CLOOS pre zváranie a robotickým pracoviskom pre praktické učenie automatizácie. Nákup školiaceho zváracieho robota bol realizovaný vďaka finančným prostriedkom PSK vo výške takmer 80.000 eur,“ priblížila Heilová.

Zároveň sa v SOŠT Poprad výrazne investovalo do modernizácie budovy teoretického vyučovania. Podľa Heilovej prešla komplexnou rekonštrukciou elektrických a sieťových rozvodov, osvetlenia a podláh v šatniach, zrealizovali sa tu nové nátery stien. Zriadená bola tiež moderná klimatizovaná serverovňa a zmodernizovaný školský rozhlas. Ako doplnila Heilová, na rekonštrukciu elektroinštalácie na prvom a druhom poschodí budovy školy poskytol PSK finančné prostriedky vo výške viac ako 180.000 eur.

INV.:

ARPROG Poprad a.s.

PRÁCE:

Realizácia nových omietok

ROK:

2019

CENA:

13.410,93 eur