Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30

Sobota a nedeľa - ZATVORENÉ

+ 421 911130385

staweb@staweb.eu

Studenec 130

05304 Studenec

Hore
 

Národná banka Slovenska

Oplotenie školiaceho strediska Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska

Novostavby

Národná banka Slovenska vybudovala športovo-relaxačný areál vo svojom viacúčelovom zariadení Bystrina v Starom Smokovci. Realizovali sa tam hlavne spevnené a komunikačné plochy, športoviská a oddychové zóny. Naša spoločnosť mala za úlohu v areáli vybudovať nové oplotenie objektu (Semmelrock – Castello) v celkovej dĺžke cca 70m. Práce trochu komplikovalo premenlivé počasie, s ktorým sa v Tatrách stretnete často.

Zámerom architektonického riešenia je maximálne využiť terénne danosti areálu. Stavba objektu komunikácií a spevnených plôch je situovaná v centrálnej polohe pozemku a tvorí komunikačnú os celého areálu objektu.
Situovaná je tak, aby rekreanti mali vizuálny kontakt s areálom a jeho atrakciami aj z ubytovacích priestorov.
Oplotenie areálu kopíruje hranice pozemku a jestvujúci terén. Je navrhnuté v dvoch architektonických a technických riešeniach. Oplotenie „časť 1“ je navrhnuté z betónových lícových tehál, hladkých čiernych v kombinácii s kompozitnými doskami Štandard, farba mahagón, výška 1200 mm. Oplotenie „časť 2“ je navrhnuté z plotového systému, napr. Dirickx – zvárané panely kombinované so stĺpikmi výšky 1200 mm.

Národná banka Slovenska

Pôdorys doškoľovacieho strediska NBS v Tatrách

INV. :

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad / KEMSTAV s.r.o.

PRÁCE:

Realizácia oplotenia budovy pre Národnú banku Slovenska

ROK:

2018

CENA:

5085,2 eur