Pondelok - Piatok 07:00 - 15:30

Sobota a nedeľa - ZATVORENÉ

+ 421 911130385

staweb@staweb.eu

Studenec 130

05304 Studenec

Hore
 

Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka

Realizácia novej kuchyne, jedálne a prepojovacej chodby + vonkajšieho zateplenia

Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka

Rekonštrukcie

Naša spoločnosť bola tento rok prizvaná na dokončenie projektu: Jedáleň ZŠ Sečovská Polianka. Budova bola v dezolátnom stave. Jej vnútorné priestory pôsobili schátrane, objekt bol celý stuchnutý a v niektorých priestoroch zatekala dažďová voda do interiéru budovy. V tejto etape sa realizovali práce len v 1.NP. Druhé nadzemné podlažie sa len zatepľovalo.

Jednalo sa o prístavbu a nadstavbu jedálne Základnej školy v Sečovskej Polianke. Objekt sa nachádza v centrálnej časti obce, pri štátnej ceste, v areáli školy. Objekt bol postavený v 80-tych rokoch minulého storočia. Stavba je murovaná, pôvodný objekt mal jedno nadzemné podlažie zastrešené plochou strechou.

Pôdorys je v tvare písmena „U”. V roku 2009 bola vypracovaná PD prístavby a nadstavby tohto objektu. Následne bolo vydané stavebné povolenie pod číslom 194/1400/2010. Realizácia stavby bola predčasne ukončená, čo má za následok technicky nevyhovujúce, nefunkčné priestory, ktorých stav sa z dôvodu neprevádzkovania ešte viac zhoršuje. V súčasnosti je zrealizovaná nadstavba vo fáze hrubej stavby s osadenými vonkajšími výplňami otvorov a dreveným krovom s plechovou strešnou krytinou.

Vzhľadom na to, že pri realizácii stavby bola pôvodná skladba vrstiev plochej strechy odstránená a stavba bola istý čas bez vonkajších výplní otvorov, došlo k zatečeniu do priestorov prízemia, čo znemožnilo ďalšie užívanie objektu, ako aj zhoršenie jeho technického stavu.

Projekt rieši sfunkčnenie prízemia v intenciách pôvodného projektového zámeru, odstránenie vád a nedorobkov započatej realizácie, ,,zakonzervovanie” poschodia. Konkrétne sa jedná o nevyhnutné búracie práce označené vo výkresovej časti, realizáciu spojovacej chodby, vnútorné úpravy povrchov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropu medzi 1. a 2. NP, vnútorné výplne otvorov. Dispozičné riešenie podlaží je zrejmé z výkresovej časti PD.

INVESTOR:

REAL-PO, s.r.o.

TYP:

Rekonštrukcia a modernizácia jedálne ZŠ

ROK:

2017

CENA:

178 228,93 €

Značky

Rekonštrukcia